હું ગીતકાર અને કવિયત્રી છું. મારું નામ દર્શિતા બાબુભાઇ શાહ છે . મેં કવિતા ૧૯૮૯ થી લખવાની ચાલુ કરી. ૧૯૮૯ માં મારી માતાનું અવસાન થયું . એકાંત લાગવા માંડયું. હું મારી માતાની વધારે નજીક હતી તેથી ઘણું દુઃખ થયું હતું . ત્યારે એક પંક્તિ લખી હતી. काटे नही कटता एक पल यहां । कैसे कटेगी एक उम्र भला ॥ “સખી” અને “ઐશ્વર્યા ” ના ઉપનામ થી લખું છું . ૨૫-જૂન- ૧૯૮૯. ત્યાર પછી લખવાનું ચાલું રહ્યું. પહેલા હિન્દી માં લખતી હતી. ૧૯૯૫ માં મેં નયનભાઇ પંચોલી સાથે સંગીત શીખવાનું ચાલું કર્યું.તેથી ગુજરાતીમાં લખવા માડયું. કવિતા ઓ અમદાવાદ ના લોકલ છાપામાં છપાવા માંડી. ૫૦૦ કવિતા લખી લીધા બાદ વિચાર્યુ કે તેની પુસ્તિકા છપાવી તેથી બે સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યા. અસ્તિત્વ અને પરસ્પર નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ ગુજરાતી અને આરઝૂ અને કશિશ નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ હિન્દી માં પ્રકાશિત કર્યા. અત્યાર સુધી લગભગ ૨૫૦૦ કવિતા લખી છે. જેની નોંધ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ માં લેવામાં આવી છે . અમદાવાદ ના ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર માં કવિતા ઓ છપાતી રહે છે . તથા ફીલીંગ્સ મલ્ટીમીડીયા મેગેઝીન, સખી, જય હિન્દ માં પણ કવિતાઓ પ્રકાશિત થતી રહે

Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। ગુજરાતી Poem
4 ঘন্টা পূর্বে

ગુજરાતી ગરબો
#NAVRATRI

Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। मराठी Poem
9 ঘন্টা পূর্বে

मी आज कानाबरोबर दांडिया खेळणार आहे.
मी आज राधाबरोबर दांडिया खेळणार आहे
ढोलकी वाजवत संगीत वाजवा नृत्यात नर नारी
मी आज आईबरोबर दांडिया खेळणार आहे
गॅलरीमध्ये रास लेखक. मी आज घरी कसे बसणार?
मी आज खिलैयाबरोबर दांडिया खेळणार आहे
#NAVRATRI

আরও পড়ুন
Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। हिंदी Poem
18 ঘন্টা পূর্বে

मे और मेरे अह्सास

याद आई आंखे छलक उठी l
बात निकली आंखे छलक उठी ll

भीगी चाँदनी मे शरद पुनमी l
रात ढली आंखे छलक उठी ll

दर्शिता

আরও পড়ুন
Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। हिंदी Poem
18 ঘন্টা পূর্বে

काना संग डांडिया खेलूंगी आज l
राधा संग डांडिया खेलूंगी आज ll

ढोलक संग बाजे पहवाज l
नाचे मस्ती मे नर नारी l
माँ के संग डांडिया खेलूंगी आज ll

रास रचयो गलीयो मे l
आज कैसे घर बैठेगी मे l
खिलैया के संग डांडिया खेलूंगी आज ll
#NAVRATRI

আরও পড়ুন
Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। मराठी Poem
1 দিন পূর্বে

फिरायला या कठोर खेळायला या
सखी सहियार सोबत फिरायला या.
सखी सहज खेळण्यासाठी वाट पहात आहे,
नवली नवरात्रीच्या आधी
सखी कानाबरोबर फिरायला या.
नॉर्टाची रात्री सोळा दागिन्यांनी सजली आहे,
डोक्यावर दिवा ठेवण्याच्या अभिमानाने फिरणे,
सखी माताजी सोबत फिरायला या.
#NAVRATRI

আরও পড়ুন
Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। ગુજરાતી Poem
1 দিন পূর্বে

#NAVRATRI
રાસ

Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। ગુજરાતી Poem
1 দিন পূর্বে

#NAVRATRI

રાસ

Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। हिंदी Poem
2 দিন পূর্বে

मे और मेरे अह्सास

ये चाहत का ही है असर देखो जाने जाना l
छींक तुम रहे हो, साँस मेरी रुकी हुई है ll

दर्शिता

Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। हिंदी Poem
2 দিন পূর্বে

है है आई नवली नवरात्र, आया माताजी का त्योहार l
साथ अपने नवरंग उमंग, लाया माताजी का त्योहार ll

घूमने सखी साहियर संग चली मे l
माताजी के रंग मे अंग-अंग रंगी मे l
सुर ताल बाजे ढोलक, छाया माताजी का त्योहार ll

खेलूंगी गरबा साथ अपने काना l
माँ तू ही प्रीत की जोड़ी बनाना l
चलो खेले ज़मज़म के , आया माताजी का त्योहार ll
#NAVRATRI

আরও পড়ুন
Darshita Babubhai Shah verified একটি আপডেট পোস্ট করা হয়েছে। ગુજરાતી Poem
2 দিন পূর্বে

ગુજરાતી રાસ

#NAVRATRI